Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
5terg

Montessori terapija je individualan način rada s djecom s poteškoćama u razvoju i djecom s poteškoćama praćenja i usvajanja osnovnoškolskog programa
(niži razredi). Montessori terapija se provodi u prostoriji opremljenoj specifičnim Montessori priborima i prilagođenim Montessori priborima za rad.

Pribori su:

- Pažljivo odabrani

- Zadovoljavaju izravne i neizravne potrebe djeteta

- Posloženi prema načelima Montessori pedagogije

- Ograničeni količinom

- Zanimljivi, pobuđuju radoznalost

- Omogućavaju uspješno samostalno rukovanje

- Potiču kreativno izražavanje

Ciljevi:

- Razvijanje motoričkih sposobnosti

- Razvijanje spoznaje

- Razvijanje govora i jezika

- Komunikacija i izražavanje

- Socioemocionalni razvoj

- Priprema za predškolski odgoj i obrazovanje

- Priprema za školu


Dob djeteta: od 2,5 godina - Trajanje terapije: 45 minuta