Nebula Montessori  
   
5terg
- Nebula (maglica) je stvaralačka energija odgovorna za razvoj svih djetetovih sposobnosti; Maria Montessori. Montessori asocijacija Nebula
je prosvjetno pedagoška udruga s ciljem afirmacije Montessori peda-gogije kao modela odgoja i obrazovanja djece bez poteškoća u razvoju, djece s poteškoćama u razvoju, djece
s posebnim potrebama, djece s poteškoćama u učenju i napredne djece. Udruga je neprofitna pravna osoba i njenim članom može postati
svaka fizička ili pravna osoba iz zemlje ili inozemstva koja prihvaća i podržava Statut Udruge i želi doprinijeti afirmaciji ciljeva i djelatnostima Udruge.
1 - Organiziranje savjetovanja, radionica, predavanja za roditelje i osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu djece predškolske dobi - Promicanje Montesori pedagogije- Organiziranje individualnog rada u vidu terapija s djecom s poteškoćama u razvoju, djecom s posebnim potrebama, djecom s poteškoćama u učenju i nadarenom djecom- Poticanje studenata i mladih stručnjaka da se bave proučavanjem Montessori pedagogije i individualnog rada u terapiji 1 - Promicanje, razvitak i unapređenje Montessori pedagogije

- Okupljanje i organiziranje roditelja, odgojitelja, nastavnika, svih stručnih osoba koje žele i mogu pridonijeti afirmaciji Montessori pedagogije
1 1