Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
1    
5terg

Ljudski su govor i razvoj jezika očaravajuće sredstvo razvoja komunikacije među ljudima. Još u majčinoj utrobi i odmah nakon poroda dijete upoznaje i uči jezik svoje okoline i stvara temelje razvoja vlastitoga govora i jezika. Razvoj govora i jezika teče istodobno i povezan je s psihomotornim razvojem i razvojem emocija, a započinje djetetovim plačem odnosno krikom uoči poroda. Različite kulture njeguju i rabe različite jezike. Tako, primjerice, u nekim istočnim kulturama ljudi pišu odozgo prema dolje, a u nekima s desna na lijevo. Jezik učimo i usvajamo ovisno o kulturi kojoj pripadamo. Montessori pedagogija ističe važnost razvoja govora i jezika u cjelokupnom djetetovu razvoju.

Pažljivo osmišljeni i razrađeni pribori potiču razvoj govora i njegovu nadogradnju kao i razvoj jezika.
Dijete najprije usvaja imena bića, stvari i pojava i na taj način obogaćuje svoj rječnik. Upoznaje i uči da su riječi tvorbe glasova i da svaki glas ima svoj simbol. Dijete upoznaje i uči simbole za glasove, a konkretnim vježbama analizu i sintezu riječi. Vježbama uz pomoć kovina i likova dijete uči i priprema se za aktivnost pisanja što je stvarna aktivnost i slijedi prije apstraktne aktivnosti čitanja. Vježbe za čitanje su osmišljene tako da dijete čita nazive malih predmeta, predmeta iz svoje okoline, jednostavne naloge, riječi i rečenice. Priborima za razvoj govora i jezika dijete također upoznaje i uči vrste riječi: imenice, glagole, pridjeve itd.