1    
5terg
1 1

Pribore za poticanje razvoja i oplemenjivanje osjetila razvila je M. Montessori prema priborima što su ih razvili liječnici Jean-Marc Gaspard Itard i Edouard Seguin. Rabila je njihove pribore u radu s djecom s teškoćama u razvoju, a potom je sama razradila i razvila nove koje je upotrebljavala u radu s djecom bez tih problema. Danas se ti pribori rabe u Montessori modelu radi razvijanja i oplemenjivanja osjetila.

Cilj pribora za poticanje i oplemenjivanje osjetila

Razvijanje i poticanje osjetila temelji su za razvijanje inteligencije kod djeteta. Dijete nesvjesno upija sve informacije iz svoje okoline i to je ono što M. Montessori naziva "upijajući um".
Dijete ima vlastite potrebe i želju za redom i jasnoćom. Da bi dijete zadovoljilo svoje zahtjeve potrebno mu je ponuditi pribore koji će mu u tome pomoći.

Montessori pribor razvija nerazvijene osjete i čini ih osjetljivijima na poticaje.

Fizikalne osobine pribora

 • boja

 • oblik

 • masa (dimenzija)

 • zvuk

 • razlike u hrapavosti

 • težina

 • toplina

Svaka skupina pribora ima jednake značajke koje su različito razvrstane. Razlike se u stupnjevitosti pribora ravnomjerno mijenjaju, a tamo gdje se to moglo i matematički su određene. Svaka skupina u seriji ima izražene granice najveće i najmanje vrijednosti. Suprotnosti su veoma velike i razlike uočljive i svima vidljive. Takav pribor kod djeteta već od početka izaziva zanimanje za rad.


Izdvajanje samo jedne osobine

 • Priborima se nastoji izdvojiti samo jedna osobina i razvijati određeno osjetilo

 • Proces se izdvajanja odnosi na svakog čovjeka i ono je pod utjecajem okoline.

 • Proces se izdvajanja može se primijeniti na pribore gdje se samo jedna značajka označava kroz stupnjevanje u skupini.

Izdvajanje je osobine način učenja. Primjerice, svi su prutovi crvene boje, jednake širine i dubine. Izdvojena je osobina je različita dužina svakog pruta.

Jasno stupnjevana skupina i izdvojena osobina temelj su djetetova zanimanja za različitosti. Što je razlika vidljivija, to je djetetu zanimljivija. Primjerice, velika i mala kocka kod ružičastog tornja.


Zajedničke osobine

 • kontrola pogreške

 • estetika

 • aktivnost

 • ograničenje

 • materijalizirana apstrakcija


Kontrola pogreške u djetetu razvija:

- razmišljanje

- kritičnost

- pažljivost u radu

- sposobnost poimanja

- razumijevanje malih različitosti.


Estetika

Pribori su usklađeni izborom boja, oblika, sjaja i izdržljivošću pa su kao takvi djetetu na raspolaganju. Ono doživljava ljepotu pribora, privlačnost i svojstveni poredak.


Aktivnost

Pribori potiču aktivnost i zadovoljavaju snažnu djetetovu potrebu za djelatnošću.

- točno su određena pravila rukovanja s priborima

- potrebe su za djelatnošću primjerene djetetu, primjerice od 10 ružičastih kocki, samo će jedna biti iznesena na tepih

- mali predmeti(pribori), za razliku na predmete kod kuće, trebaju kod djeteta probuditi zanimanje za rukovanjem

- probuđeno zanimanje za aktivnost u djeteta neće biti površno.


Ograničenost

Pribori su količinski ograničeni pa se time se postiže:

- red u kaosu u okolini

- red u duši djeteta

- olakšano razumijevanje mnoštva nejednakih predmeta u djetetovu okruženju

- raspored od jednostavnoga prema težem

- pojačanje djetetove snage.

Ograničenost odgojnih putova označava postojanost odgajatelja u odgoju, tj. dobar odnos između slobode i discipline.


Materijalizirana apstrakcija

Pribori sadrže značajke poput nisko-visoko, debelo -tanko, hladno-toplo i sl. To su za dijete apstraktni pojmovi i ono ih uči i usvaja s pomoću određenih pribora. Dijete rukuje predmetima, doživljava njihove osobine i preko konkretnoga uočava apstraktno.


Podjela pribora za poticanje i oplemenjivanje osjetila

Pribori za razvijanje osjetila vida

 • Upoznavanje dimenzija

 • Upoznavanje boja

 • Upoznavanje likova

Pribori za razvijanje osjetila dodira
Pribori za razvijanje osjetila sluha
Pribori za razvijanje osjeta težine

Pribori za razvijanje osjeta topline
Pribori za razvijanje osjetila mirisa
Pribori za razvijanje osjetila okusa
Pribori za razvijanje stereognostičkog osjeta
Unaprijeđeni pribori (pribori za razvijanje osjetila vida